Jaga als eerste afgiftesysteem in de Nationale Milieudatabase

Sinds kort zijn onze Strada en Strada Hybrid beloond voor hun lage milieu-impact, ze zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase van Nederland.

We hebben de levenscyclusanalyse (LCA) en de milieu impact berekening succesvol afgerond met goedgekeurde categorie 1 milieuverklaringen. Hiermee zijn we de eerste fabrikant van afgiftesystemen die grootschalig is opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Jan Verdonck, Specialist New Business bij Jaga: “De opname in de Nationale Milieudatabase is een belangrijke mijlpaal en een officiële erkenning van de duurzaamheid van onze producten.”

Wat doet de Nationale Milieudatabase?

De Nationale Milieudatabase (NMD) heeft als doel om de milieuprestatie van bouwwerken inzichtelijk te maken, in de toekomst zal registratie in deze database verplicht zijn. De data uit de NMD kan benut worden om productvergelijkingen te maken en hiermee tot goed onderbouwde materiaal- en installatiekeuzes te komen op basis van de milieu-impact van bouwproducten. Voor een opname in de NMD moet een product aan verschillende eisen voldoen. Onder meer dient de levenscyclusanalyse te zijn uitgevoerd door een onafhankelijk erkend LCA-bureau en gevalideerd door een erkende NMD-toetser.

Categorie 1 milieuverklaring

Als eerste werd Strada Hybrid opgenomen in de NMD. Jan Verdonck: “Meer dan anderhalf jaar geleden zijn we officieel met de LCA-studie gestart en hebben we voor het volledige assortiment de categorie 1 productkaarten ingediend. De NMD werkt met drie verschillende categorieën productkaarten, daarvan is categorie 1 de meest nauwkeurige kaart die je kunt krijgen. Categorie 1 wordt gebaseerd op gedetailleerde data van de fabrikant en onafhankelijk getoetst. Op basis van deze data beschikken aannemers, installateurs en andere stakeholders over de meest gedetailleerde productinformatie. Er wordt gekeken naar alle materiaalstromen van een product: van grondstofwinning, transport, energieverbruik tijdens productie tot sloop en recycling.”

Primeur

Aangezien er nog geen andere vergelijkbare fabrikanten van afgiftesystemen in de database stonden opgenomen, was dit traject volledig nieuw. “Dat kost enorm veel inspanning”, vertelt Verdonck. “Onze collega Mark Ruison, R&D projectmanager bij Jaga, is hier ruim 1,5 jaar verantwoordelijk voor geweest. Hij heeft nauw samengewerkt met onze leveranciers en het adviesbureau dat ons hierbij heeft ondersteund. We zijn heel erg blij dat de inzet van Mark zijn vruchten heeft afgeworpen en ontzettend trots dat nu de Strada en Strada Hybrid zijn opgenomen in de NMD. Dit benadrukt de lage milieu-impact van onze producten. Dat is voor ons niet nieuw, maar door de NMD is dit voor andere partijen nog beter inzichtelijk gemaakt. Een primeur voor Jons en mooie erkenning voor de duurzaamheid van onze afgiftesystemen. Bovendien is onze methode nu leidend en zullen andere partijen deze moeten gaan volgen om in de NMD opgenomen te worden.”

Jaga loopt vooruit

De data uit de NMD is essentieel bij het bepalen van de MilieuPrestatie Gebouw (MPG) score die vereist is bij de aanvraag van omgevingsvergunningen voor woon- of kantoorruimtes. Momenteel ligt de grenswaarde van de MPG-score voor woningen op 0,8 maar recent heeft de overheid aangekondigd dat deze waarde de komende jaren wordt aangescherpt naar 0,5. Dit betekent dat nieuwe gebouwen vanaf 2025 nog duurzamer ontworpen en gebouwd moeten worden om aan deze norm te voldoen. Door de opname in de NMD met categorie 1 productkaarten voldoen we nu al aan deze aangescherpte MPG-score. “Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Hiermee lopen we de komende jaren voor op onze concullega’s. Gebouwen moeten vanaf 2025 namelijk aan deze nieuwe MPG-score voldoen. Door de opname in de NMD weten stakeholders dat ze zonder problemen voor de producten van Jaga kunnen kiezen en al aan deze eis voldoen”, zegt Verdonck.

Nog maar het begin

De opname van de Strada en Strada Hybrid in de NMD is nog maar het begin. Onze ambitie is om volgend jaar met het volledige assortiment te zijn opgenomen in de NMD. Verdonck: “Naast dat onze afgifte de (hybride) warmtepompen helpen om het maximale rendement te bereiken, doen we het dus ook écht op een duurzame manier. De LCA-studie hiervoor is in volle gang. Dit kost echter tijd, vandaar dat onze andere producten stap voor stap in 2024 zullen volgen. Daarmee zijn we de eerste fabrikant van afgiftesystemen die hieraan voldoet, daar zijn we ontzettend trots op!”.

Wil je meer weten over de milieu-impact van de producten van Jaga? Kijk dan in de Nationale Milieudatabase.

Wil je meer weten over onze producten of concepten?

Ons team staat je graag te woord en geeft je het juiste advies om jouw volgende stap naar een duurzamer (t)huis te maken. 


Bel 073 631 23 60

Bezoek onze contactpagina

Bezoek ons adviescentrum

Maak kennis met onze producten en ontdek samen met een van onze Climate Designers de mogelijkheden voor jouw (t)huis. 

Maak een afspraak